Obóz koncentracyjny w Płaszowie (Konzentrazionslager Plaszow) - Obozy -

German death camps and concentration camps in Nazi occupied Poland 1939-45

Nawigacja

Obóz koncentracyjny w Płaszowie (Konzentrazionslager Plaszow)

Zlokalizowany w dzielnicy Podgórze powiatu miejskiego Kraków (Stadthauptmannschaft Krakau) Generalnego Gubernatorstwa (Generalgouvernement).

Od grudnia 1942 r do stycznia 1944 r. obóz pracy (Zwangsarbeitslager Plaszow bei Krakau des SS und Polizeiführers im Distrikt Krakau). Jako samodzielny obóz koncentracyjny (Konzentrationslager in Plaszow bei Krakau) funkcjonował od 11 stycznia 1944 r. do 15 stycznia 1945 r. Więźniowie żydowscy pracowali w kamieniołomach oraz w fabrykach i przemyśle zbrojeniowym. Obozowi w Płaszowie podporządkowano pięć podobozów, z czego trzy znajdowały się w Krakowie, a dwa pozostałe w Mielcu i Wieliczce. Od lipca do września 1944 r. w obozie rozstrzelano ok. 8000 więźniów żydowskich.

Komendantem obozu koncentracyjnego byli kolejno: SS-Hauptsturmführer Amon Göth (do jesieni 1944 r.) i SS-Oberscharführer Kurt Schupke.

Obóz był likwidowany od jesieni 1944 r. Więźniów kierowano do innych obozów koncentracyjnych. Ostatni transport odszedł 15 stycznia 1945 r. do Auschwitz.

Przez obóz w Płaszowie przeszło od 50 000 do 150 000 więźniów (szacunek za lata 1942–1945, łącznie z obozem pracy), a zamordowano ok. 8000–12 000 osób, z których zdecydowaną większość stanowili Żydzi.

do góry