Obóz zagłady w Treblince (SS-Sonderkommando Treblinka) - Obozy -

German death camps and concentration camps in Nazi occupied Poland 1939-45

Nawigacja

Obóz zagłady w Treblince (SS-Sonderkommando Treblinka)

Treblinka, położona przy linii kolejowej Siedlce–Małkinia, w czasie okupacji niemieckiej znajdowała się w powiecie Sokołów (Kreishauptmannschaft Sokolow) w dystrykcie warszawskim (Distrikt Warschau) Generalnego Gubernatorstwa (Generalgouvernement).

W Treblince od czerwca 1941 r. funkcjonował karny obóz pracy Treblinka I, w którym osadzeni byli Polacy i Żydzi. Organizacyjnie podlegał dowódcy policji i SS w dystrykcie warszawskim i został zlikwidowany w lipcu 1944 r.

Od wiosny 1942 do jesieni 1943 r. w Treblince pod nazwą SS-Sonderkommando Treblinka działał obóz zagłady (nazywany również Treblinka II), jeden z trzech zorganizowanych w ramach akcji „Reinhardt” (Aktion Reinhardt), której celem była zgładzenie Żydów w GG. Podlegał dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnikowi, kierującemu akcją „Reinhardt”. Obóz w Treblince był przewidziany jako miejsce eksterminacji Żydów z dystryktu warszawskiego – pierwsze transporty przybyły 23 lipca 1942 r. z getta warszawskiego. Do Treblinki kierowano również transporty z Żydami z innych miast Polski oraz z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii oraz z ZSRR. Ofiary uśmiercano w czterech komorach gazowych za pomocą gazów spalinowch z silników dieslowskich. Zwłoki grzebano w masowych mogiłach, tzw. dołach śmierci. Późną jesienią 1942 r. rozpoczęto palenie zwłok ofiar, zarówno z bieżących transportów, jak i ciał wcześniej pogrzebanych w dołach śmierci. Trwało to do jesieni 1943 r.

Komendantami obozu w Treblince byli kolejno: SS-Obersturmführer Irmfried Eberl, SS-Obersturmführer Franz Stangl i SS-Untersturmführer Kurt Franz. Załogę stanowili esesmani oraz strażnicy z obozu szkoleniowego SS w Trawnikach.

2 sierpnia 1943 r. wybuchł w obozie bunt więźniów; zbiegło ok. 200 osób. Większość z nich zginęła podczas pościgu. Bunt przyspieszył decyzję o likwidacji obozu. Od września 1943 r. przystąpiono do demontowania urządzeń obozowych, teren zaorano i obsiano. Pozostałych przy życiu więźniów skierowano do Sobiboru.

W obozie zagłady w Treblince zginęło co najmniej 750 000 Żydów.

do góry