В името на историческата истина - Нашата мисия -

German death camps and concentration camps in Nazi occupied Poland 1939-45

Nawigacja

В името на историческата истина

Миналото е част от съвремието. Дори ако не „живеем“ с миналото или не се интересуваме конкретно от него, ехото на миналите събития отново отекват и ни напомнят за себе си. Тогава политиците започват да говорят, а вестниците да пишат за миналото, за него се правят филми и се водят публични дебати. Така миналото се „осъвременява“ и става част от живота ни.

Един от ярките примери за изкривяване на истината за миналото, т.е. на историческата истина е появяваващото се от време на време определение „полски“ лагери на смъртта или за масово унищожение. Подобно понятие предполага, че създателите и ръководителите на тези лагери са били поляци.

Един от ярките примери за изкривяване на истината за миналото, т.е. на историческата истина, е появяваващото се от време на време определение „полски“ лагери на смъртта или за масово унищожение. Подобно понятие предполага, че създателите и ръководителите на тези лагери са били поляци.

Не е чудно, че това определение предизвиква в Полша, страна, която толкова много е пострадала по време на Втората световна война, силно негодувание и протест. Та въпросните лагери са създадени във време, когато Полша е окупирана от германците, те са създателите им. Те ги ръководят. Те са отговорни за смъртта и страданията на милионите хора, попаднали в тях.

Тази истина, очевидна в Полша, трябва да се превърне в истина, призната в целия свят. В окупираната от нацистите Полша не са съществували и не може да са съществували „полски“ лагери за незабавно унищожение, на смъртта или концентрационни. Тези лагери са създадени от германските окупатори с цел осъществяване на наказателната им политика за унищожение или поробване на хора от различни националности – включително и поляци.

Това, че исторически неправилното, а за поляците и много обидно определение „полски“ лагери на смъртта или за масово унищожение продължава да се появява в различни изказвания и публикации, не може да се приеме с безразличие от Института за национална памет, чието задължение е да обогатява знанията за най-новата история на Полша. Като част от тази мисия създадохме интернет портала „Германските лагери в Полша“. Неговото послание е ясно и в съответствие с историческата истина: няма „полски“ лагери за незабавно унищожение, на смъртта или концентрационни. Лагерите са били германски, тъй като са създадени и ръководени от немци, управлявали с кръв окупирана Полша.

...няма „полски“ лагери за масово унищожение, на смъртта или концентрационни. Лагерите са били германски, тъй като са създадени и ръководени от немци, управлявали с кръв окупирана Полша.

Интернет порталът се състои от текстове, обогатени с иконографски материали. Първият от тях илюстрира очевидната истина, че германските концентрационни лагери не са се появили за първи път на полска земя, а в  Германския Райх райх през 30-те години на ХХ век. Немците създават в Германия  няколко модела лагери, които   след това пренасят на полска територия, приспособявайки ги само за новите цели, за които е трябвало да послужат. Следващите две статии показват драматичното положение на поляците под германска окупация. След прочитането им Читателят бързо разбира, че в поробена страна като Полша „полски“ могат да са само различни елементи на окупираната реалност, напр. съпротивителното движение, но не и лагерите. 

В окупираната от нацистите Полша не са съществували и не може да са съществували „полски“ лагери за масово унищожение, на смъртта или концентрационни. Тези лагери са създадени от германските окупатори с цел осъществяване на наказателната им политика за унищожение или поробване на хора от различни националности – включително и поляци.

Текстът за германските лагери в Полша показва, че Германия създава в окупираната страна цяла лагерна вселена. Освен най-известните лагери за незабавно унищожение, в Полша функционират и други, по-малко известни категории лагери, които също не трябва да бъдат забравяни. Последните две статии разказват: за Холокоста на евреите - в  изпълнението му ключова роля изиграват германските лагери за незабавно унищожение; и за участието на поляците в спасяването на евреите.

Надяваме се, че сайтът, който създадохме по случай годишнината от нападението на Германия над Полша, ще отговори на нашите очаквания и ще помогне за  премахването на фалшифицираната историческа истина на понятието „полски“ лагери за масово унищожение или на смъртта.

д-р  Славомир Калбарчик

do góry